Thưởng ngoạn là gì

     
Dưới đây là những mẫu câu có chứa từ "thưởng ngoạn", trong bộ từ điển Từ điển Tiếng dambritourist.vnệt. Chúng ta có thể tham khảo những mẫu câu này để đặt câu trong tình huống cần đặt câu với từ thưởng ngoạn, hoặc tham khảo ngữ cảnh sử dụng từ thưởng ngoạn trong bộ từ điển Từ điển Tiếng dambritourist.vnệt

1. Anh tưởng tôi đến đây thưởng ngoạn chắc?

2. Cô ấy đang thưởng ngoạn chuyến đi chơi.

Bạn đang xem: Thưởng ngoạn là gì

3. Sắc đẹp nằm trong mắt người thưởng ngoạn.

4. " Chó con thưởng ngoạn cái chết sốc nhiệt của Vũ Trụ. "

5. Sao mày ko nán lại và thưởng ngoạn tiết mục này nhỉ?

6. Đó là cảnh cuối cùng, vì niềm vui thú thưởng ngoạn của người xem như các bạn.

7. Đó là cảnh cuối cùng, vì niềm vui thú thưởng ngoạn của người xem như các bạn

8. Và mỗi cuộc lễ mới, nàng kỹ nữ còn giới thiệu cho quan khách thưởng ngoạn quang cảnh mới lạ.

9. Nhiều người Hà Nội và khách du lịch nước ngoài chọn nhà hàng này để ǎn uống và thưởng ngoạn.

10. Ai nấy đều sẽ được thưởng ngoạn hết thảy những kỳ quan thiên nhiên trên trái đất này.—Ê-sai 65:21-23.

Xem thêm: Lê Huy Ên Nghiệp Daklak - Thuê Xe Du Lịch Buôn Ma Thuột

11. Ở hầu như mỗi khúc quanh, chúng tôi được thưởng ngoạn núi non, rừng mưa nhiệt đới, thác nước và biển lung linh huyền ảo.

12. Những cuộc tranh cãi của cộng đồng về kiến trúc thường dừng lại ở nấc thưởng ngoạn kết quả cuối cùng, giống như một hiện vật kiến trúc.

13. Người ta tin rằng chỉ có các thành dambritourist.vnên của tầng lớp thượng lưu, các cận thần, mới có thể thực sự thưởng ngoạn được các cảm quan về miyabi.

14. Những cuộc chiến tranh giữa La Mã và Ba Tư đã được mô tả như là một sự "vô ích" và rằng nó quá "thất vọng và tẻ nhạt để thưởng ngoạn".

15. Bạn có thể tưởng tượng nếu các phương tiện ta sử dụng trong thành phố đầy đến 95%, tất cả không gian mà bạn có thêm để đi bộ, đạp xe và thưởng ngoạn thành phố?

16. Vì thế, chúng tôi dành cả ngày đi chia sẻ những điều khích lệ trong Kinh Thánh cho những người thân thiện, hiếu khách. Đồng thời cũng để thưởng ngoạn khung cảnh hoang sơ tuyệt vời.

Xem thêm: Cách Làm Thịt Chuột Đồng - 10 Món Ăn Hấp Dẫn Từ Chuột Đồng Mà Bạn Chưa Biết

17. Hành động nhìn ngắm , thưởng ngoạn phong cảnh đang đi qua có thể khiến cho hệ thống giữ thăng bằng chuyển động của bạn được mạnh hơn và giúp giải thích sự nhầm lẫn cho rằng đây là nguyên nhân gây ra chứng say xe .