Sài Gòn Quảng Bình

     
Vị trí khách sạn ngay gần chợ & các di tích vào nội thành. Có khá nhiều hàng tiệm gần đó. Khách hàng sạn nhìn ra dòng sông chảy giữa thành phố. Khá nên thơ