Quán Ăn Ngon Phố Cổ Hà Nội

     

Phố Cổ không những là vị trí du ngoạn nổi tiếng ngoài ra được nghe biết là nơi hội tự nhiều cửa hàng ăn ngon độc đáo. Dưới đây là 20 tiệm ăn ngon phố Cổ đủ 3 tiêu chí NGON – BỔ – RẺ cần yếu làm lơ cho các khác nước ngoài lúc tới Hà Nội Thủ Đô.

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*