New Delhi Ấn Độ

     

Hôm này chúng ta đã gặp lại nhau để cùng cả nhà tìm hiểu 1 góc pmùi hương Bắc Ấn Độ. Đợt 2019 mình gồm thời điểm đi công tác làm việc Ấn Độ và tất cả nhân tiện ké thăm vài ba địa danh lừng danh thú vui ngơi nghỉ Ấn, mình đang viết lại vài ba những hiểu biết để rất nhiều fan nếu gồm dịp xịt thăm bao gồm tư liệu xem thêm nhé.

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*