MUA IPHONE Ở SINGAPORE CÓ ĐƯỢC HOÀN THUẾ KHÔNG

     
Sắp tới người nhà của em lịch sự Singapore du lịch, em định nhờ thiết lập 1 dòng iphone những bác ạ. Nhưng lại họ chỉ đi có 2 ngày.