Kế hoạch tàu tách cảng
Thời gianTên tàuMớn nướcLOADWTTàu laiT.LuồngTừĐếnĐại lý
00:30 METHI BHUM6.2013711655HA18,TP2LHMPC PORTTHAILANDVNT LOGISTICS nhị PHONG
01:30 PHUONG phái nam 98 (SB)5.8079.904783LHTU LONGQUY NHONCTY CP PHUONG nam THINH VUONG
02:00 RUN LONG7127.909157689,BD2LHNAM HAICHINACTY tnhh DVHH NHAT THANG (SUNRISE)
03:00 ARIANA A8.80215.3238117TC86,A8LHHICTCHINACN CTY tnhh GNHH cat TUONG
07:30 AN PHU 164.7097.305645LHBEN GOTNGHI SONCONG TY teo PHAN DICH VU HANG hai D&T
08:30 TM-HAI HA PETRO51044813689,BD2LH19 - 9NGHI SONCTY tnhh VT THUY BO hai HA
08:30 BAL STAR6.40127.909164HA18,19LHNAM nhì DINH VUCHINACTY CPTM DUC THO
11:00 XIN YANG SHAN9.60263.2352242TC99,86,A8LHHICTCHINACONG TY teo PHAN CANG nam DINH VU
Kế hoạch tàu di chuyển
Thời gianTên tàuMớn nướcLOADWTTàu laiT.LuồngTừĐếnĐại lý
01:00 TUAN CUONG 882.8079.603140SCVAT CACHTU LONGCTY trách nhiệm hữu hạn TM & VT QUOC TE EVERGREEN
06:00 AN PHU 164.7097.305645HA17,18LHEURO DINH VUBEN GOTCONG TY co PHAN DICH VU HANG nhị D&T
Kế hoạch tàu vào cảng
Thời gianTên tàuMớn nướcLOADWTTàu laiT.LuồngTừĐếnĐại lý
01:30 MARIANNA 286.70118.897876689,BD2LHINDONESIADAPCTY CPTM DUC THO
01:30 CONCERTO8.20145.9913684HC34,36LHTAIWANTAN VUCTY VT QUOC TE PHIA BAC (NORTHFREIGHT)
01:30 NEW VISION7.6018423399HA35,TP3LHSAI GONMPC PORTCTY trách nhiệm hữu hạn DAU TU PHAT TRIEN VA THUONG MAI VAN SON
03:30 HAIAN BELL7.90154.5016435HA35,17LHCHINAHAI ANCTY tnhh VAN TAI CONTAINER hai AN
04:00 FAR EAST CHEER6.90124.507747689,699LHHONG KONGNAM HAICTY trách nhiệm hữu hạn DVHH NHAT THANG (SUNRISE)
05:30 GOLD STAR 156.3099.915928.80HA17,18LHNGHI SONEURO DINH VUCONG TY teo PHAN DICH VU HANG hai D&T
05:30 GLORY SHENGDONG7.60142.9912325HA17,19LHHONG KONGNAM hai DINH VUCTY trách nhiệm hữu hạn MOT THANH VIEN GEMADEPT HP
06:30 CAPE ARAXOS10184.9025283TC86,A8LHDA NANGHICTCTY CP CANG NAM hai DINH VU
09:00 MINH DUC 68-BLC4.2069.861911LHDA NANGNAM NINHCTY trách nhiệm hữu hạn LOGISTICS QUOC TE XANH
10:00 VINAFCO 287112.507040HC45,54LHSAI GONCHUA VECTY CP VTB VINAFCO
12:00 YIN RUI7189.9844944.80DT,28,45LHQUANG NINHHOANG DIEUCTY tnhh DAI LY VA MOI GIOI VTB QUOC TE(AGE-LINES)
12:00 JILLY5.80106.205023HC28,46LHJAPANCANG CA HA LONGCTY trách nhiệm hữu hạn DAI LY VA MOI GIOI VTB QUOC TE(AGE-LINES)
12:30 LISBON8.40278.8867979TC86,A8,99LHSINGAPOREHICTCN CTY tnhh GNHH mèo TUONG
13:30 BLUE OCEAN 016.3096.724939.90HA17,18LHNGHI SONHAI LINHCONG TY teo PHAN DICH VU HANG nhì D&T
13:30 BIENDONG NAVIGATOR7.50149.5012400HC36,45LHSAI GONTAN VUS5 VIET phái nam LTD - nhì PHONG BRANCH
16:30 TRONG TRUNG 1895.1083.903055.70CL18LHNGHI SONTHUONG LYCTY tnhh MTV VIPCO HA LONG
19:30 DANUM 1758.70154.4916372.40DT,HC44LHCHINANAM DINH VUS5 VIET nam giới LTD - hai PHONG BRANCH
19:30 YM HARMONY7.70168.8019104699,TP3,750KWLHDA NANGNAM hai DINH VUCTY CP CANG NAM hai DINH VU
21:30 RUN SHENG8135.6010935HC34,36LHHONG KONGTAN VUCTY tnhh DVHH NHAT THANG (SUNRISE)
Kế hoạch tàu qua luồng
Thời gianTên tàuMớn nướcLOADWTTên luồngXuất phátNơi đến
09:00 HUU NGHI 024.8079.993239LHVUNG TAUHAI DUONG
13:00 ASD 2312-223.50220VCDT tuy vậy CAMDAMEN SC
09:00 VT THANH CONG 168 (SB)479.233270LHLONG ANTAN HUONG
DMCA.com Protection Status