Le Sen Boutique Hotel

     
FilterRooms.RoomsRequest<0>.Adults.value + ( FilterRooms.RoomsRequest<0>.Child.value?FilterRooms.RoomsRequest<0>.Child.value:0) khách


Bạn đang xem: Le sen boutique hotel

113 Manomai Road,Mano Village, Lao People's Democratic Republic

https://i.travelapi.com/hotels/6000000/5570000/5566200/5566178/2f4215bb_b.jpg
Giá chỉ từ

0 && RoomsPrice.RoomClasses<0>.MealTypeRates.length>0"https://dambritourist.vn/le-sen-boutique-hotel/imager_1_136674_700.jpg> 2.284.000 VND 0 && RoomsPrice.RoomClasses<0>.MealTypeRates.length>0"https://dambritourist.vn/le-sen-boutique-hotel/imager_1_136674_700.jpg> RoomsPrice.RoomClasses<0>.MealTypeRates<0>.PriceAvgMinPriceStr VND


Giảm giá 15% cho đặt phòng sớm


*

1 && (RoomsPrice.totalRoomClasses > 0 || RoomsPrice.RoomClassesRecomments.length>0)"https://dambritourist.vn/le-sen-boutique-hotel/imager_1_136674_700.jpg> -1 }"https://dambritourist.vn/le-sen-boutique-hotel/imager_1_136674_700.jpg ng-click="https://dambritourist.vn/le-sen-boutique-hotel/imager_1_136674_700.jpgtoggleSelectionMealName(meal)"https://dambritourist.vn/le-sen-boutique-hotel/imager_1_136674_700.jpg> meal
*

Giai đoạn không tồn tại giá! khôn cùng tiếc công ty chúng tôi không có giá trong thời hạn này.

Xin vui vẻ chọn thời hạn khác hoặc tương tác 1900 1870 để được hỗ trợ


0"https://dambritourist.vn/le-sen-boutique-hotel/imager_1_136674_700.jpg class="https://dambritourist.vn/le-sen-boutique-hotel/imager_1_136674_700.jpgcol-xs-12 no-padding recomment-available"https://dambritourist.vn/le-sen-boutique-hotel/imager_1_136674_700.jpg>

Rấc tiếc, dambritourist.vn không kiếm thấy chống thoả yêu ước của bạn. Vui vẻ chọn lại số lượng phòng hoặc tham khảo nhắc nhở dưới đây.


*Xem thêm: Danh Sách Tour Du Lịch Đảo Bình Ba Trong Ngày Từ Nha Trang, Tour Bình Ba

0"https://dambritourist.vn/le-sen-boutique-hotel/imager_1_136674_700.jpg>Loại phòngCác lựa chọnTổng giáGiữ phòng0 || (roomClass.TotalPrice>0 || UserTypes.isAgent)"https://dambritourist.vn/le-sen-boutique-hotel/imager_1_136674_700.jpg data-index="https://dambritourist.vn/le-sen-boutique-hotel/imager_1_136674_700.jpgClassIndex"https://dambritourist.vn/le-sen-boutique-hotel/imager_1_136674_700.jpg>
roomClass.TotalMealTypeShowed?1:0) }}"https://dambritourist.vn/le-sen-boutique-hotel/imager_1_136674_700.jpg class="https://dambritourist.vn/le-sen-boutique-hotel/imager_1_136674_700.jpgroom"https://dambritourist.vn/le-sen-boutique-hotel/imager_1_136674_700.jpg ng-if="https://dambritourist.vn/le-sen-boutique-hotel/imager_1_136674_700.jpg$first || mealType.firstFilter"https://dambritourist.vn/le-sen-boutique-hotel/imager_1_136674_700.jpg>

*

0"https://dambritourist.vn/le-sen-boutique-hotel/imager_1_136674_700.jpg data-html="https://dambritourist.vn/le-sen-boutique-hotel/imager_1_136674_700.jpgtrue"https://dambritourist.vn/le-sen-boutique-hotel/imager_1_136674_700.jpg class="https://dambritourist.vn/le-sen-boutique-hotel/imager_1_136674_700.jpgcapacity v-tooltip"https://dambritourist.vn/le-sen-boutique-hotel/imager_1_136674_700.jpg data-toggle="https://dambritourist.vn/le-sen-boutique-hotel/imager_1_136674_700.jpgtooltip"https://dambritourist.vn/le-sen-boutique-hotel/imager_1_136674_700.jpg data-placement="https://dambritourist.vn/le-sen-boutique-hotel/imager_1_136674_700.jpgbottom"https://dambritourist.vn/le-sen-boutique-hotel/imager_1_136674_700.jpg data-delay="https://dambritourist.vn/le-sen-boutique-hotel/imager_1_136674_700.jpg"https://dambritourist.vn/le-sen-boutique-hotel/imager_1_136674_700.jpgshow"https://dambritourist.vn/le-sen-boutique-hotel/imager_1_136674_700.jpg:100, "https://dambritourist.vn/le-sen-boutique-hotel/imager_1_136674_700.jpghide"https://dambritourist.vn/le-sen-boutique-hotel/imager_1_136674_700.jpg:50"https://dambritourist.vn/le-sen-boutique-hotel/imager_1_136674_700.jpg title="https://dambritourist.vn/le-sen-boutique-hotel/imager_1_136674_700.jpgSức chứa buổi tối đa: roomClass.Rooms<0>.MaxAdults người lớn roomClass.Rooms<0>.MaxPaxNotAdult>0 ? ("https://dambritourist.vn/le-sen-boutique-hotel/imager_1_136674_700.jpg, "https://dambritourist.vn/le-sen-boutique-hotel/imager_1_136674_700.jpg + roomClass.Rooms<0>.MaxPaxNotAdult + "https://dambritourist.vn/le-sen-boutique-hotel/imager_1_136674_700.jpg con trẻ em"https://dambritourist.vn/le-sen-boutique-hotel/imager_1_136674_700.jpg):"https://dambritourist.vn/le-sen-boutique-hotel/imager_1_136674_700.jpg"https://dambritourist.vn/le-sen-boutique-hotel/imager_1_136674_700.jpg roomClass.Rooms<0>.MaxAdults !=roomClass.Rooms<0>.IncludeAdults?("https://dambritourist.vn/le-sen-boutique-hotel/imager_1_136674_700.jpghoặc "https://dambritourist.vn/le-sen-boutique-hotel/imager_1_136674_700.jpg + roomClass.Rooms<0>.IncludeAdults + "https://dambritourist.vn/le-sen-boutique-hotel/imager_1_136674_700.jpg người lớn, "https://dambritourist.vn/le-sen-boutique-hotel/imager_1_136674_700.jpg + roomClass.Rooms<0>.MaxChils +"https://dambritourist.vn/le-sen-boutique-hotel/imager_1_136674_700.jpg trẻ em"https://dambritourist.vn/le-sen-boutique-hotel/imager_1_136674_700.jpg):"https://dambritourist.vn/le-sen-boutique-hotel/imager_1_136674_700.jpg"https://dambritourist.vn/le-sen-boutique-hotel/imager_1_136674_700.jpg (childAgeFrom + "https://dambritourist.vn/le-sen-boutique-hotel/imager_1_136674_700.jpg - "https://dambritourist.vn/le-sen-boutique-hotel/imager_1_136674_700.jpg + childAgeTo tuổi)"https://dambritourist.vn/le-sen-boutique-hotel/imager_1_136674_700.jpg>Tối đa roomClass.Rooms<0>.MaxAdults tín đồ lớn 0"https://dambritourist.vn/le-sen-boutique-hotel/imager_1_136674_700.jpg> & roomClass.Rooms<0>.MaxPaxNotAdult trẻ em | roomClass.Rooms<0>.IncludeAdults fan lớn và roomClass.Rooms<0>.MaxChils trẻ em em

Phòng tối đa roomClass.Rooms<0>.MaxPax khách

Hướng roomClass.Rooms<0>.RoomInfomations.Direction

roomClass.Rooms<0>.RoomInfomations.Acreagem²

Phòng ko hút thuốc

Phòng không cửa sổ

Phòng hành lang cửa số mở

(roomClass.Rooms<0>.RoomInfomations.SubRoomHotels<0>.BedSummarys<0>.BedQuantity?roomClass.Rooms<0>.RoomInfomations.SubRoomHotels<0>.BedSummarys<0>.BedQuantity +"https://dambritourist.vn/le-sen-boutique-hotel/imager_1_136674_700.jpg "https://dambritourist.vn/le-sen-boutique-hotel/imager_1_136674_700.jpg:"https://dambritourist.vn/le-sen-boutique-hotel/imager_1_136674_700.jpg"https://dambritourist.vn/le-sen-boutique-hotel/imager_1_136674_700.jpg)+ roomClass.Rooms<0>.RoomInfomations.SubRoomHotels<0>.BedSummarys<0>.Name

Ban công

Bồn tắm và vòi hoa sen

Vòi hoa sen / buồng tắm nằm

Bồn tắm

Vòi hoa sen

Hồ bơi

Cửa số

Máy lạnh

Hồ ngâm

Bồn rửa mặt Jacuz

0"https://dambritourist.vn/le-sen-boutique-hotel/imager_1_136674_700.jpg>roomClass.Rooms<0>.RoomInfomations.Toilet Toilet


0"https://dambritourist.vn/le-sen-boutique-hotel/imager_1_136674_700.jpg ng-init="https://dambritourist.vn/le-sen-boutique-hotel/imager_1_136674_700.jpgshowFacRoom =false"https://dambritourist.vn/le-sen-boutique-hotel/imager_1_136674_700.jpg>

fac

Thu gọn ứng dụng phòng


1"https://dambritourist.vn/le-sen-boutique-hotel/imager_1_136674_700.jpg>
1 && (roomClass.Rooms<0>.Supplier=="https://dambritourist.vn/le-sen-boutique-hotel/imager_1_136674_700.jpgInternal"https://dambritourist.vn/le-sen-boutique-hotel/imager_1_136674_700.jpg || roomClass.Rooms<0>.Supplier=="https://dambritourist.vn/le-sen-boutique-hotel/imager_1_136674_700.jpgB2B"https://dambritourist.vn/le-sen-boutique-hotel/imager_1_136674_700.jpg|| roomClass.Rooms<0>.Supplier=="https://dambritourist.vn/le-sen-boutique-hotel/imager_1_136674_700.jpgVINPEARL"https://dambritourist.vn/le-sen-boutique-hotel/imager_1_136674_700.jpg || roomClass.Rooms<0>.Supplier=="https://dambritourist.vn/le-sen-boutique-hotel/imager_1_136674_700.jpgSMD"https://dambritourist.vn/le-sen-boutique-hotel/imager_1_136674_700.jpg)"https://dambritourist.vn/le-sen-boutique-hotel/imager_1_136674_700.jpg>x roomClass.Rooms<0>.RoomInfomations.SubRoomHotels<0>.Quantity +"https://dambritourist.vn/le-sen-boutique-hotel/imager_1_136674_700.jpg phòng ngủ"https://dambritourist.vn/le-sen-boutique-hotel/imager_1_136674_700.jpg + (roomClass.Rooms<0>.RoomInfomations.BedSummaryDisplays.length>1&&roomClass.Rooms<0>.RoomInfomations.SubRoomHotels<0>.Quantity>2?"https://dambritourist.vn/le-sen-boutique-hotel/imager_1_136674_700.jpg, giường:"https://dambritourist.vn/le-sen-boutique-hotel/imager_1_136674_700.jpg:"https://dambritourist.vn/le-sen-boutique-hotel/imager_1_136674_700.jpg"https://dambritourist.vn/le-sen-boutique-hotel/imager_1_136674_700.jpg)
1 && !(roomClass.Rooms<0>.Supplier=="https://dambritourist.vn/le-sen-boutique-hotel/imager_1_136674_700.jpgInternal"https://dambritourist.vn/le-sen-boutique-hotel/imager_1_136674_700.jpg || roomClass.Rooms<0>.Supplier=="https://dambritourist.vn/le-sen-boutique-hotel/imager_1_136674_700.jpgB2B"https://dambritourist.vn/le-sen-boutique-hotel/imager_1_136674_700.jpg|| roomClass.Rooms<0>.Supplier=="https://dambritourist.vn/le-sen-boutique-hotel/imager_1_136674_700.jpgVINPEARL"https://dambritourist.vn/le-sen-boutique-hotel/imager_1_136674_700.jpg || roomClass.Rooms<0>.Supplier=="https://dambritourist.vn/le-sen-boutique-hotel/imager_1_136674_700.jpgSMD"https://dambritourist.vn/le-sen-boutique-hotel/imager_1_136674_700.jpg)"https://dambritourist.vn/le-sen-boutique-hotel/imager_1_136674_700.jpg> Tùy lựa chọn giường:
1 && (roomClass.Rooms<0>.Supplier=="https://dambritourist.vn/le-sen-boutique-hotel/imager_1_136674_700.jpgInternal"https://dambritourist.vn/le-sen-boutique-hotel/imager_1_136674_700.jpg || roomClass.Rooms<0>.Supplier=="https://dambritourist.vn/le-sen-boutique-hotel/imager_1_136674_700.jpgB2B"https://dambritourist.vn/le-sen-boutique-hotel/imager_1_136674_700.jpg|| roomClass.Rooms<0>.Supplier=="https://dambritourist.vn/le-sen-boutique-hotel/imager_1_136674_700.jpgVINPEARL"https://dambritourist.vn/le-sen-boutique-hotel/imager_1_136674_700.jpg || roomClass.Rooms<0>.Supplier=="https://dambritourist.vn/le-sen-boutique-hotel/imager_1_136674_700.jpgSMD"https://dambritourist.vn/le-sen-boutique-hotel/imager_1_136674_700.jpg)"https://dambritourist.vn/le-sen-boutique-hotel/imager_1_136674_700.jpg>2"https://dambritourist.vn/le-sen-boutique-hotel/imager_1_136674_700.jpg class="https://dambritourist.vn/le-sen-boutique-hotel/imager_1_136674_700.jpgv-padding-bottom-5"https://dambritourist.vn/le-sen-boutique-hotel/imager_1_136674_700.jpg ng-repeat="https://dambritourist.vn/le-sen-boutique-hotel/imager_1_136674_700.jpgitemBedType in roomClass.Rooms<0>.RoomInfomations.BedSummaryDisplays track by $index"https://dambritourist.vn/le-sen-boutique-hotel/imager_1_136674_700.jpg>itemBedTypeitemBedType
1 && !(roomClass.Rooms<0>.Supplier=="https://dambritourist.vn/le-sen-boutique-hotel/imager_1_136674_700.jpgInternal"https://dambritourist.vn/le-sen-boutique-hotel/imager_1_136674_700.jpg || roomClass.Rooms<0>.Supplier=="https://dambritourist.vn/le-sen-boutique-hotel/imager_1_136674_700.jpgB2B"https://dambritourist.vn/le-sen-boutique-hotel/imager_1_136674_700.jpg|| roomClass.Rooms<0>.Supplier=="https://dambritourist.vn/le-sen-boutique-hotel/imager_1_136674_700.jpgVINPEARL"https://dambritourist.vn/le-sen-boutique-hotel/imager_1_136674_700.jpg || roomClass.Rooms<0>.Supplier=="https://dambritourist.vn/le-sen-boutique-hotel/imager_1_136674_700.jpgSMD"https://dambritourist.vn/le-sen-boutique-hotel/imager_1_136674_700.jpg)"https://dambritourist.vn/le-sen-boutique-hotel/imager_1_136674_700.jpg>itemBedType.description


Xem thêm: Biệt Thự Hoa Hồng Đà Lạt (Dalat Terrasse Des Roses Villa), Biệt Thự Hoa Hồng Đà Lạt

0"https://dambritourist.vn/le-sen-boutique-hotel/imager_1_136674_700.jpg>roomClass.Rooms<0>.MaxAdults bạn lớn 0"https://dambritourist.vn/le-sen-boutique-hotel/imager_1_136674_700.jpg> & roomClass.Rooms<0>.MaxPaxNotAdult trẻ nhỏ | roomClass.Rooms<0>.IncludeAdults fan lớn và roomClass.Rooms<0>.MaxChils trẻ em (childAgeFrom + "https://dambritourist.vn/le-sen-boutique-hotel/imager_1_136674_700.jpg - "https://dambritourist.vn/le-sen-boutique-hotel/imager_1_136674_700.jpg + childAgeTo tuổi)

Phòng buổi tối đa roomClass.Rooms<0>.MaxPax khách

Hướng roomClass.Rooms<0>.RoomInfomations.Direction

roomClass.Rooms<0>.RoomInfomations.Acreagem²

Phòng không hút thuốc

Phòng không cửa sổ

Phòng hành lang cửa số mở

(roomClass.Rooms<0>.RoomInfomations.SubRoomHotels<0>.BedSummarys<0>.BedQuantity?roomClass.Rooms<0>.RoomInfomations.SubRoomHotels<0>.BedSummarys<0>.BedQuantity +"https://dambritourist.vn/le-sen-boutique-hotel/imager_1_136674_700.jpg "https://dambritourist.vn/le-sen-boutique-hotel/imager_1_136674_700.jpg:"https://dambritourist.vn/le-sen-boutique-hotel/imager_1_136674_700.jpg"https://dambritourist.vn/le-sen-boutique-hotel/imager_1_136674_700.jpg)+ roomClass.Rooms<0>.RoomInfomations.SubRoomHotels<0>.BedSummarys<0>.Name

Ban công

Bồn tắm và vòi hoa sen

Vòi hoa sen / bồn tắm nằm

Bồn tắm

Vòi hoa sen

Hồ bơi

Cửa số

Máy lạnh

Hồ ngâm

Bồn tắm rửa Jacuz

0"https://dambritourist.vn/le-sen-boutique-hotel/imager_1_136674_700.jpg>roomClass.Rooms<0>.RoomInfomations.Toilet Toilet


0"https://dambritourist.vn/le-sen-boutique-hotel/imager_1_136674_700.jpg ng-init="https://dambritourist.vn/le-sen-boutique-hotel/imager_1_136674_700.jpgshowFacRoom =false"https://dambritourist.vn/le-sen-boutique-hotel/imager_1_136674_700.jpg>