Ks Hoa Phượng Đỏ Vũng Tàu

     
*
Ngày đặt phòng
Ngày trả phòng
Loại phòng
---------------------------- Phòng 03 tín đồ (01 giường 1-1 + 01 giường song hoặc 03 chóng đơn)Phòng 04 fan (01 nệm đôi + 02 nệm đơn)Phòng 02 tín đồ (01 giường đôi)Phòng 02 fan (02 chóng đơn)Phòng 06 fan (03 chóng đôi)
Số phòng
Người lớn
Tthấp em
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

*