Hilton garden inn hanoi

     

Untuk setiap kamarKasur yang sudah ada bisa digunakan oleh 1 anak secara gratis.Sarapan tidak termasuk
Bạn đang xem: Hilton garden inn hanoi

If a non-Vietnamese male guest is to stay in the same room as a Vietnamese female guest, a valid marriage certificate must be provided when checking in at the hotel. Otherwise, check-in may be refused.


*
*
*
*
*
*

*Xem thêm: Nhà Xe Phương Nam Lê Hồng Phong, 【Top 10+ Lưu Ý】Xe Phương Nam Nha Trang【Mới 2021】

*

*Xem thêm: 1, Theo Em Các Từ Được Chú Thích Có Nguồn Gốc Từ Đâu ? Soạn Bài Từ Mượn

*

Centrally located in Hanoi, Hilton Garden Inn offers stylish air-dambritourist.vnnditioned rooms with không tính tiền Wi-Fi and a 24-hour fitness centre.


Chuyên mục: Du lịch

Dành cho bạn