Chợ phiên đồng văn

     
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
Phiên chợ Ma Lé của Đồng Văn: ở chỗ nào cũng rượu, say quên mặt đường về. Photo: Lam Linch + vnexpress.net

Từ khóa: phương pháp tính kế hoạch họp các phiên chợ lùi ngơi nghỉ vùng cao Đồng Văn Mèo Vạc Hà Giang, họp vào trong ngày làm sao, thứ mấy, có phải đi không