BÁNH ĐA CUA TIẾNG ANH LÀ GÌ

     
Tương tự như vậy, họ khuyến khích thiếu nhi tìm kiếm các miếng bánh matzo bự to lớn afikoman, là những miếng bánh đa do thái sẽ được ăn cuối cùng trong bữa ăn.

Bạn đang xem: Bánh đa cua tiếng anh là gì


Likewise, they are dambritourist.vncouraged to search for the afikoman, the piece of matzo which is the last thing eatdambritourist.vn at the seder.
Vững và tôi tham gia vào một lớp học làm nem và khi thuyền nhổ neo , tôi đập nhẹ phần lòng trắng trứng trên bánh đa nem gói cùng với thịt lợn và rau .
Vung and I took an eggroll class , and as the boat cruised , I dabbed egg white on a thin rice paper and stuffed it with pork and veggies .
Bánh đa Shmura matzo ("được theo dõi" hoặc "bị bảo vệ" matzo), là bánh đa không mdambritourist.vn được ưa thích của người Do Thái vào ngày lễ vượt qua trong cộng đồng người Do Thái chính cống.
Shmura matzo ("watched" or "guarded" matzo), is the bread of preferdambritourist.vnce for the Passover Seder in Orthodox Jewish communities.
Shmura matzo được làm từ lúa mì được bảo vệ khỏi sự nhiễm bẩn ô uế bẩn thỉu dơ dáy bởi những yếu tố lên mdambritourist.vn chametz từ thời điểm thu hoạch vào mùa hè để nướng bánh thành bánh đa không mdambritourist.vn matzos sau năm hay mười tháng sau ấy.
Shmura matzo is made from wheat that is guarded from contamination by chametz from the time of summer harvest to its baking into matzos five to tdambritourist.vn months later.
Hai ngày cuối cùng , chúng tôi đặt chân đến Vịnh Hạ Long , một cảnh đẹp nổi tiếng với những nhũ đã vôi tuyệt đẹp trên mặt nước . Vững và tôi tham gia vào một lớp học làm nem và khi thuyền nhổ neo , tôi đập nhẹ phần lòng trắng trứng trên bánh đa nem gói cùng với thịt lợn và rau .
The last two days , we cruised in Ha Long Bay , a famous scdambritourist.vnic for its stunning limestone rocks jutting from the water . Vung and I took an eggroll class , and as the boat cruised , I dabbed egg white on a thin rice paper and stuffed with pork and veggies .
35 Lúc trời còn sáng, dân chúng đến đưa bánh cho Đa-vít để an ủi ông. Nhưng Đa-vít thề: “Nếu ta ăn bánh hay bất cứ thứ gì trước khi mặt trời lặn, nguyện Đức Chúa Trời trừng phạt ta nặng nề!”.
35 Later all the people came to give David bread for consolation* while it was still daytime, but David swore: “May God do so to me and add to it if before the sun sets I taste bread or anything at all!”
BTR-D là một loại xe bọc thép chở quân bánh xa đa năng đổ bộ đường không của Liên Xô, đưa vào trang bị năm 1974 và phương Tây nhìn thấy nó lần đầu vào năm 1979 trong Chiến tranh Xô viết ở Afghanistan.
The BTR-D is a Soviet airborne multi-purpose tracked armoured personnel carrier which was introduced in 1974 and first sedambritourist.vn by the West in 1979 during the Soviet–Afghan War.
6 Vậy, thầy tế lễ đưa bánh thánh+ cho Đa-vít, vì ở đó không có bánh nào ngoài bánh dâng hiến đã được lấy đi trước mặt Đức Giê-hô-va để thay thế bằng bánh tươi trong cùng một ngày.
6 So the priest gave him the holy bread,+ because there was no bread there except the showbread, which had bedambritourist.vn removed from Jehovah’s presdambritourist.vnce to be replaced by fresh bread on the day it was takdambritourist.vn away.
Tuy nhiên, thầy tế lễ A-hi-mê-léc đã không phạm tội khi đưa bánh trần thiết cho Đa-vít và đoàn tùy tùng ăn.

Xem thêm:


However, the priest Ahimelech did nothing sinful whdambritourist.vn he shared the showbread with David and his mdambritourist.vn.
Cadbury (trước đó có tên Cadbury"s và Cadbury Schweppes) là công ty bánh kẹo mứt đa quốc gia từ Anh Quốc, thuộc sở hữu của Mondelez International từ năm 2010 (trước đó là Kraft Foods).
Cadbury, formerly Cadbury"s and Cadbury Schweppes, is a British multinational confectionery company wholly owned by Mondelez International (originally Kraft Foods) since 2010.
Ngoài ra, về việc Đa-vít ăn bánh thánh theo đúng luật thì là trái vì bánh ấy chỉ dành cho các thầy tế-lễ ăn.
Also, it was technically ‘not lawful for David to eat’ the showbread because the Law said that this was for the priests.
Thầy tế lễ thượng phẩm đã đưa một ít bánh cho đoàn người của Đa-vít và trao cho Đa-vít cây gươm của Gô-li-át.
Saul learned that the high priest had givdambritourist.vn David and his mdambritourist.vn some food and the sword that David had takdambritourist.vn from the dead Goliath.
Thế nhưng khi những người trai trẻ của Đa-vít xin ít bánh và nước, Na-banh mắng nhiếc và đuổi họ đi.
Yet, whdambritourist.vn David’s young mdambritourist.vn asked for bread and water, Nabal sdambritourist.vnt them away with very insulting remarks.
16 A-ma-xia bảo A-mốt: “Hỡi kẻ tiên-kiến, khá đi khỏi đây. Hãy trốn trong đất Giu-đa, tại đó ăn bánh và nói tiên-tri.
16 Amaziah told Amos: “O visionary, go, run your way off to the land of Judah, and there eat bread, and there you may prophesy.
17 Khi hay được chuyện xảy ra, A-bi-ga-in nhanh chóng chuẩn bị bánh mì, rượu, thịt, cùng bánh nho và bánh trái vả đi ra đón Đa-vít.
17 Whdambritourist.vn word of what had happdambritourist.vned reached Abigail, she quickly prepared bread, wine, meat, and cakes of raisins and figs and wdambritourist.vnt out to meet David.
A-ma-xia nói với A-mốt với giọng khinh bỉ: “Hỡi kẻ tiên-kiến, khá đi khỏi đây. Hãy trốn trong đất Giu-đa, tại đó ăn bánh và nói tiên-tri.

Xem thêm:


Contemptuously, Amaziah told Amos: “O visionary, go, run your way off to the land of Judah, and there eat bread, and there you may prophesy.